Rolfs blogg
Rolf Edström är skogsägare och arbetar med näringspolitik för Norrskog. Hans texter tar upp näringspolitiska frågor ur skogsägarens perspektiv. Följ honom gärna på Twitter:@rolfedstrom1