Skogsdag med Jan Falck Strömsund

Skogsdag med Jan Falck Strömsund

Skriver en resumé av skogsdagen i Strömsund den 28/12 med Jan Falck, universitetslektor i skogsskötsel i Umeå.

Att vi bjöd in Jan Falck till en skogsdag i vårt skogsbruksområde började med att jag läste en artikel i Skogsland hösten 2015,"Expert sågar planerna på sänkt åldersgräns för slutavverkning" där det fördes ett resonemang kring Skogsstyrelsens önskan, i Sveaskogs ledband, om att sänka slutavverkningsåldern i norra Sverige. Beslutet har inte tagits än utan kommer i februari.

Jag var även till Stockholm och lyssnade på presentationen av SKA15, ett arbetsverktyg som Skogsstyrelsen tillsammans med SLU regelbundet tar fram, för att kunna sia om skogens utveckling 100 år framåt. Slutsatsen av den var att slutavverkningsåldern skulle kunna ligga på 60 år!

Mötet handlade om fördelarna av att hålla rätta omloppstider:

Högre volym: Om man avverkar innan volymtillväxten är på topp så förlorar man troligen volym.

Det blir inte bara bättre ekonomi direkt utan om omloppstiden är längre så blir kostnaderna per år lägre för skogsvård.

Högre klimatnytta: Vi binder mycket koldioxid under tillväxtperioden och så tillgodoser vi allmänhetens önskan om "fin skog" dvs äldre skog för rekreation.

Under skogsdagen pratade vi naturligtvis också om skäl till att avverka tidigare, behov av kontanter för exempelvis generationsskiften samt om skadat eller glest bestånd som behöver återställas. När man sköter sin fastighet ska man börja med de sämsta skiftena först för att på längre sikt höja standarden på sin fastighet.

Vid pennan,
Maria Grill Ordförande SBO Strömsund