Entreprenör prisad på Guldgalan

Entreprenör prisad på Guldgalan

Norrskog gratulerar en av våra duktiga entreprenörer Orangutang Skogs- och Naturvård till priset Årets Gröna guld som delades ut på Guldgalan på Frösön i går kväll.

Företaget ligger på Frösön och är främst aktiv i Jämtlands län. De sysselsätter 7 heltidsanställda som jobbar med fältarbeten avverkning.

Det är ett modernt företag som vill ta ansvar för hela kedjan i skogsbruket. De erbjuder sina kunder hjälp med planering av skogliga åtgärder, naturvärdesbedömningar, manuella skötselåtgärder, inventering, uppföljning, taxering, utbildning samt avverkning med specialkompetens gällande skötsel av hänsynskrävande biotoper och kontinuitetsskogsbruk.  De hjälper även till med myndighetskontakter, ansökningar och annat som hör åtgärderna till.

Deras huvudfokus är åtgärder som rör kontinuitetsskogsbruk samt skötsel av hänsynskrävande biotoper men de arbetar även med konventionella avverkningsmetoder både i planerings- och avverkningsstadiet.