Nya planer vid Sikåsområdet

Nyttjande av området som järnvägsterminal, uthyrning av kontorslokaler samt direktförsäljning av trävaror till medlemmar och företag. Det är några av planerna för sågverksområdet i Sikås. 32 av 37 medarbetare har fått nya jobb eller utbildning, de allra flesta i närområdet.

Pressmeddelande:
-          Vi har jobbat aktivt för att hitta nya vägar för vår kompetenta personal och det har gått väldigt bra. Det är vi glada och tacksamma för! säger Henrik Jönsson, VD för Norrskog Wood Products.

 Sågen har stannat, men justerverket (där virket kapas) körs maj ut. Just nu städas sågverket och området. Såglinjen är såld och nedmonteringen påbörjas i slutet av maj. Köpare är en svensk maskinförsäljningsfirma som i sin tur förmedlat den slutgiltiga affären med ett sågverksföretag i Ryssland.

-          Vårt mål med försäljningen var ett så bra pris som möjligt, vilket gynnar verksamheten och därmed våra medlemmar. Nu är vårt långsiktiga mål att utveckla området till ett livligt företagscentrum. Där kommer de stora ytorna och fina lokalerna till nytta, säger Henrik Jönsson. 

Den längst gångna planen är en järnvägsterminal. Detta innebär att området kring järnvägen används som omlastningsplats från lastbil till järnväg.

Förutom Norrskogs egna planer på att utveckla vår verksamhet inom Byggproduktavdelningen i form av en så kallad ”kap- och plock”-verksamhet på området förs också diskussioner om att starta en trävaruförsäljning till medlemmar och företag.

Dessutom finns stort intresse för att hyra kontorslokalerna och diskussioner förs redan med flera intressenter. Det finns även planer på att starta en produktionsverksamhet i de tidigare såglokalerna. Om allt faller väl ut kan ett flertal personer sysselsättas på det tidigare sågverksområdet.

För mer information:
Henrik Jönsson, VD Norrskog Wood Products, 010-150 26 72
Annika Lidgren, kommunikationschef, 010-150 25 33