Spänstig debatt om skog och landsbygd

Spänstig debatt om skog och landsbygd

Skogliga och landsbygdspolitiska frågor engagerar! Det är lördagens paneldebatt ett bevis för. Både representanter från de politiska partierna och deltagare från mässan slöt upp i seminarielokalen på Jämtland Game Fair, trots strålande sol och spännande outdoor-aktiviteter som lockade utanför dörren.

- På Norrskog är vi övertygade om att framtiden kräver förnybara, klimatneutrala råvaror. För att framställa dem behöver vi en levande landsbygd! Därför arrangerar vi den här debatten, inledde kommunikationschef Annika Lidgren, moderator för dagen.

75 viktiga förslag
Alla politiker menade att landsbygderna har en viktig roll i den framväxande bioekonomin, även om synen på hur varierar. Den parlamentariska landsbygdskommittén presenterade i början av året 75 förslag som ska skapa förutsättningar för utveckling utanför storstadsregionerna. På frågan om vilka politikerna ansåg som de viktigaste förslagen svarade exempelvis KD bredband, MP investeringsmöjligheter, SD sänkta lönekostnader och V efterlyste tydligare resursfördelning. S lyfte fram behovet av att kunna låna pengar till företagande och boende. M uppmanade deltagarna att verkligen läsa förslagen, och här bjuder vi därför på en länk till rapporten (den som verkligen vill ha en kort sammanfattning kan gå direkt till målen på sid 64).

- Jag tycker faktiskt inte att vi ska rangordna och prioritera förslagen, tyckte Per Åsling, centern. Nu har vi jobbat fram 75 gemensamma förslag och jag förutsätter att alla dessa ska genomföras!

Om det höll resten av panelen med, även om vissa farhågor lyftes fram runt finansieringen av förslagen, exempelvis av moderaternas Saila Quicklund.

Regionalt skogsprogram
Logistik, risk för kilometerskatt etc. var andra viktiga frågor som debatterades.

Avslutningsvis lyfte socialdemokraternas representant Rober Uitto också fram det nationella skogsprogrammet och efterlyste allas hjälp att utforma det regionala skogsprogrammet som är på gång i Jämtlands län.

Bildtext: Anders Blomberg, Strömsunds utvecklingsbolag, Annika Lidgren, Norrskog, Saila Quicklund, moderaterna, Per Åsling, centern, Robert Uitto, socialdemokraterna, Karin Thomasson, miljöpartiet, Lars-Axel Nordell, kristdemokraterna, Runar Filper, sverigedemokraterna, Jörgen Blom, vänsterpartiet. Foto: Marie Simonsson.