Arena Skog i Strömsund

Arena Skog i Strömsund

Välkomna alla invånare i Strömsund med omnejd till en informativ kväll angående vår skog och våra lokala arbetstillfällen.

Tid: den 14 februari 2018, kl 18:00

Plats: Folkets hus Strömsund

Rolf Edström, Norrskog, kommer att informera om nyckelbiotoper och skogsstyrelsens senaste utspel, Susanne Öberg, LRF, kommer att diskutera äganderättsfrågor, Christina Lundgren, Svenska PEFC, berättar om hur certifiering påverkar vårt skogsbruk och sist men inte minst kommer Göran Bergström och Göran Espmark diskutera om hur allt detta påverkar oss lokalt.