Årsstämma Norrskog 5/6

Årsstämma Norrskog 5/6

Norrskogs årsstämma hålls i år på Söråkers Herrgård utanför Sundsvall. Fullmäktige väljs på de lokala årsmötena i Sbo-råden under vecka 15.

Tid: den 5 juni 2018, kl 10:00 - 15:00

Plats: Söråkers Herrgård

Här kommer stämmohandlingar inklusive inkomna motioner att publiceras senare under maj månad.

Alla medlemmar i Norrskog har motionsrätt till årsmötet i sitt skogsbruksområde och till föreningsstämman i maj.