Hur vattendragen påverkats historiskt och fram till nutid.

Hur vattendragen påverkats historiskt och fram till nutid.

Välkommen på en träff med Länsstyrelsen och Gunnar Jacobsson som informera om hur vattendragen påverkats historiskt och fram till nutid.

Tid: den 29 maj 2017, kl 16:00

Plats: Klövån. Samling vid kyrkan i Strömsund för gemensam förflyttning.

Välkommen på en träff med Länsstyrelsen och Gunnar Jacobsson som kommer att informera om hur vattendragen påverkats historiskt fram till nutid. Vad vill vi uppnå genom de restaureringsåtgärder vi genomför. Vi demonstrerar elfiske och bottenfaunaprovtagning.