Skogsbruk och älg!

Skogsbruk och älg!

Välkommen till diskussionskväll om älgförvaltning tillsammans med representanter från privatskogsbruket, storskogsbruket och Skogsstyrelsen.

Tid: den 4 juli 2018, kl 18:00

Plats: Rogsta, skyltat från väg 45 i Östnår Hackås

Norrskog och Bergs sbo bjuder på enklare förtäring.

Välkommen!