Skogsdag på tema Vägar

Skogsdag på tema Vägar

Kom med på en intressant dag där du får veta mer om hur planering och byggandet av vägar går till. Mer information kommer senare!

Tid: den 18 augusti 2018, kl 10:00 - 15:00

Plats: Höga Kusten (direkt plats meddelas senare)