Skogskväll om certifiering

Skogskväll om certifiering

Välkommen till en skogskväll där Norrskog berättar om hur ett hållbart skogsbruk också är en lönsam investering.

Tid: den 24 maj 2017, kl 18:30

Plats: Hotell Hammarstrand

Efterfrågan och pris på PEFC-certifierat virke ökar stadigt, i takt med det växande miljöengagemanget hos företag och konsumenter. Vi kan hjälpa dig med certifieringen, utan kostnad, och även ge dig bättre betalt för virket. Samtidigt bidrar du till ett hållbart och lönsamt skogsbruk med frihet under ansvar.

För mer info ring 010-150 25 72