Skogskväll om rågångar

Skogskväll om rågångar

Välkommen till en skogskväll tillsammans med Krokoms skogsbruksområde på temat rågångar.

Tid: den 20 juni 2018, kl 18:00

Plats: Torsdagen den 20 juni kl 18:00. Skogen i Valne, Nälden. Följ skyltning från Valne.

Vi bjuder på kaffe och förtäring. Kläder efter väder.

Anmälan till Daniel Isvén, 070-6234317