Vatten - en förutsättning för liv!

Vatten - en förutsättning för liv!

Välkommen till en kväll som belyser vattenfrågan för dig som är verksam inom de gröna näringarna i Jämtlands län. Hur påverkas jord, skog och vattenbrukets verksamheter i länet av vattendirektivets åtgärdsprogram?

Tid: den 18 oktober 2018, kl 18:30 - 21:00

Plats: Meddelas vid anmälan, Strömsund

• Vad innebär det när vattnet i en sjö eller älv blivit klassificerat att hålla en mindre god status?

• Hur kan jag som är verksam inom de gröna näringarna hjälpa till att höja statusen i ett närliggande vattendrag?

Anmälan: Senast 15/10 till www.sv.se/jamtland eller 063-12 34 00
Mer info: Veronica Borg, SV, 0670-126 10

Ta chansen att vara med i samtalet om vattnets utmaningar!

Samtalsledare för dialogen är Gunnar Heibring, ordförande i skogägarföreningen Norrskog, som ger en introduktion för kvällen. Som kommentatorer finns Ingemar Näslund och Malin Bernhardsson från vattenenheten vid Länsstyrelsen i Jämtland, Mona Thorsson LRF, samt representanter från Norrskog, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Strömsunds kommun.