Vatten - en förutsättning för liv!

Vatten - en förutsättning för liv!

Välkommen till en kväll som belyser vattenfrågan för dig som är verksam inom de gröna näringarna i Jämtlands län.

Tid: den 7 maj 2018, kl 18:30 - 21:00

Plats: Hotel Grand Clarion