Skogsägarens Företagsbok

Skogsägarens Företagsbok

Nu finns möjlighet att beställa Skogsägarens Företagsbok 2015. Boken ger dig som skogsägare och företagare praktiska råd och tips. Den är indelad i tre huvuddelar; "Förvärva", "Äga" och "Överlåta" där "Äga" är den största delen. Ett praktiskt sökordsregister gör det enkelt att hitta det man söker. Boken är skriven av LRF Konsult i samarbete med Sveriges fyra skogsägarföreningar.