Barkborre

Barkborre

Under sommaren 2016 har granbarkborren haft mycket gynnsamma förhållanden. Stora mängder stående skog har angripits och dödats av granbarkborren. Alltifrån enstaka träd till hela bestånd har angripits. Vanligt är angrepp på 10-30 träd, ibland i flera grupper inom kortare avstånd från varandra.

Under vintern övervintrar insekterna till stor del ner i markens övre skikt, förnan. Enstaka övervintrar i träden. Aktiviteten ligger under vintern helt nere, inga angrepp sker.

Till våren och försommaren kryper de upp och man riskerar fortsatta angrepp i och runtomkring fjolårets angripna bestånd.

Skadorna av granbarkborre är koncentrerade till Medelpads landskap även om angrepp finns även i t.ex. östra Jämtland och södra Ångermanland. De områden som har drabbats av stormskador i stormarna 2011 och 2013 är värst utsatta. Trasiga, luckiga och gamla bestånd löper störst risk att angripas.

Tveka inte att ta kontakt med din skogsrådgivare för vidare råd!