Ansökningar

Ansökningar

Norrskogs Forskningsstiftelse behandlar ansökningar normalt tre gånger per år, februari, juni och november.

För att din ansökan ska kunna behandlas vid nästa styrelsemöte den 29 juni 2018, måste den vara oss tillhanda senast den 29 maj.

Ansökningar om resestipendier behandlas löpande med cirka två veckors handläggningstid.  
 
Välkommen med Din ansökan