Ansökningar

Ansökningar

Norrskogs Forskningsstiftelse behandlar ansökningar normalt tre gånger per år, februari, juni och november.

För att din ansökan ska kunna behandlas vid nästa styrelsemöte den 20 november 2018, måste den vara oss tillhanda senast den 19 oktober.

Ansökningar om resestipendier behandlas löpande med cirka två veckors handläggningstid.  
 
Välkommen med Din ansökan