Ytbehandling

Målning av ytterpaneler

Norrskogs målade fasadpanel förenar vårt norrländska virke av hög kvalitet med en väl beprövad ytbehandling. Resultatet är en förstklassig produkt som ger ditt hus bästa möjliga förutsättning för ett långt liv.

Fördelarna med industriellt målad ytterpanel är:

  • Bättre färginträngning och torkning, samt tidigt skydd mot uv-ljus och fukt ger en panel som håller längre
  • Jämn och noggrann färgpåläggning efter färgtillverkarens anvisning
  • Säsong för montering av ytterpanel hela året
  • Sprickor och krympning i virket minskar
  • Miljövänligt med minimalt spill
  • Kostnadseffektiv grundning och systembehandling
  • Kontrollerad tillverkningsprocess från skog till färdig produkt

Inom Norrskog kontrollerar vi hela kedjan från skog till färdig produkt. Under processen förädlas vår norrländska kvalitetsråvara vid våra sågverk och hyvlerier. Resultatet är en förstklassig fasadprodukt.

Råvara av högsta kvalitet
Vi ställer höga krav på vårt fasadvirke. Vår råvara består av senvuxen gran med jämn årsringsstruktur. Norrskogs fasadvirke är alltid centrumuttag vilket ger ett stabilt virke med jämn och fin kviststruktur. Detta borgar för ett förstklassigt fasadvirke.

Vår skogsorganisation är PEFC-certifierad och värnar om ett ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk.

Kvalitetssäkrade ytbehandlingar
Ett väl utvecklat samarbete med våra färgleverantörer garanterar en väl beprövad målningsprocess och ett kvalitetssäkrat målningsresultat. Vi behandlar våra paneler med färg av högsta kvalitet. Vår industriella målningsanläggning är effektiv och ger ett minimalt färgspill. Lång erfarenhet av projektmålning borgar för ett tryggt målningsresultat. Vår målningsanläggning är anpassad för både långa och korta målningsserier vilket gör oss flexibla att leverera såväl grundmålad fasadpanel som mer avancerad projektmålning.

Grundmålad fasadpanel
Vår grundfärg har en mycket god inträngningsförmåga och vidhäftning. Färgen består av en vattenburen alkydgrund med hög torrhalt som är väl anpassad för industriell målning. Färgen är uppbyggd av en fet alkydemulsion med kallpressad linolja som bindemedel, vilket ger en god inträngning och effektivt skydd mot fuktupptagning. Färgen innehåller även fungicider som skyddar mot påväxt av svartmögel och alger.

För att uppnå ett fullgott skydd ska grundmålad panel bestrykas två gånger. Övermålning ska ske med alkyd-, eller akrylatfärg av god kvalitet, senast 6 månader efter montering. Grundfärgen är inte övermålningsbar med slamfärg.

Grund-, och mellanbestruken fasadpanel
Norrskogs mellanbestrukna fasadpanel är behandlad två gånger, vilket ger en vacker matt yta och ett dokumenterat långvarigt skydd.

För att uppnå färgtillverkarens krav på en systembehandling ska mellanbestruken fasadpanel efterbehandlas med minst en slutbestrykning. Övermålning ska ske med alkyd-, eller akrylatfärg av god kvalitet, senast 12 månader efter montering. Grundfärgen är inte övermålningsbar med slamfärg.

Lasyrmålning
Vår ytbehandling med lasyrfärg kan utföras som grundmålning eller med en mellanbestrykning. Lasyrfärgen har lägre innehåll av färgpigment, vilket innebär att träets naturliga struktur får en mer framträdande roll. Värt att notera är att panelens färg upplevs som mörkare efter varje behandling med lasyrfärg.

Kulörval
I vår egen brytningsanläggning kan vi bryta färgen efter kundens önskemål enligt NCS-färgkartan, alternativt efter många olika färgtillverkares egna kulörer, eller ett färgprov.

Rötskyddsbehandlad panel
Norrskog erbjuder en rötskyddsbehandling som skyddar träet effektivt mot röta och mögelangrepp. Rötskyddsbehandlad panel används i områden där klimatet är extra påfrestande, eller då man ställer särskilt höga krav på motståndskraft. Rötskyddsbehandling säljs i kombination med minst en grundmålning.

Projektmålning
Norrskog erbjuder kundanpassade projektleveranser. Som exempel kan vi erbjuda både exaktkapad eller fingerskarvad fasadpanel med anpassade ytbehandlingar. En vanlig kombination är brandskyddsimpregnerad fasadpanel kombinerad med en eller flera ytbehandlingar (se gärna infoblad om Brandskyddsimpregnering). En annan vanlig projektleverans är fyrsidigt målade paneler.

Testresultat och referens objekt 

  • Lång erfarenhet, objekt som finns byggda är de bästa referenserna
  • Bilder på referens objekt