Alla bilder

Bräcke Lund 1:33 och 1:68

Enligt skogsbruksplanen uppgår det samlade virkesförrådet för båda fastigheterna till ca 11 500 m3sk. Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheterna är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Boniteterna är relativt goda med blåbär, grästyper och lågörter som vanligaste markvegetationstyper. Höjden över havet varierar från ca 300 till ca 400 m.