Alla bilder

Vilhelmina Latikberg 1:19

Skogsfastighet om totalt 107 ha. Virkesförråd 10.700 m3sk. Skogsmarken är fördelad på två skiften. Fastigheten är belägen i 2 mil öster om Vilhelmina. Anbud 2018-05-02. Prisidé: 1.900.000 kr