Alla bilder

Vilhelmina Bäsksele 5:1

Virkesförråd om ca 6 000 med trädslagsfördelning, 57 % tall, 28 % gran, 18 % löv och <1% contortatall. 3 skiften. Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheterna är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Boniteterna är relativt goda med blåbär, grästyper och lågörter som vanligaste markvegitationstyper.