Till salu

 • Sollefteå Söderfors 1:15
  Skogsfastighet med totalareal 22 ha varav 18 ha produktiv skogsmark. Bra produktionsförmåga och tillgänglighet. Virkesförråd 2 200 m3sk i främst ung- och gallringsskog. Ingår i Forsnäs-Söderfors viltvårdsområde om 4 200 ha.
  Läs mer
 • Ånge Kölsillre 3:90
  Obebyggd skogsfastighet om totalt 66 ha varav 63 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 5 000 m3sk. Jakt i viltvårdsområde om 1 700 ha.
  Läs mer
 • Sollefteå Ramsele-Nyland 1:2
  Obebyggd skogsfastighet om totalt 156 ha varav 134 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 21.450 m3sk . Ingår i Nylands VVO om 2000 ha. Anbud 2017-06-15. Prisidé: 4.500.000 kr
  Läs mer
 • Ånge Råsjö 1:4
  Skogsfastighet med fäbodvall i gott skick. Totalareal 60 ha varav 48 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 2 500 m3sk. Välväxande ungskogar. Jakt i Önsta-Byn viltvårdsområde om 5 500 ha. Pris: 1.000.000 kr eller bud till 2017-07-21.
  Läs mer
 • Kramfors Å 2:2
  Skogsfastighet om totalt 45 ha varav 37 ha produktiv skogsmark med skog i alla åldersklasser. Virkesförråd 5 400 m3sk. Jakt i viltvårdsområde om 8 000 ha. Anbud 2017-06-28. Prisidé 1.100.000 kr
  Läs mer
 • Vilhelmina Långtvist 1:5
  Skogsfastighet i närheten av Vojmån. Totalt 134 ha varav 73 ha produktiv mark. Virkesförråd 7 900 m3sk. Ingår i Storsele jaktlag 2770 ha. Anbud 2017-07-06. Prisidé 1.500.000 kr.
  Läs mer
 • Åre Marby-Böle 1:58
  Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 25 ha varav ca 22 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 1700 m3sk. Jakträtt
  Läs mer
 • Åre Ån 5:1
  Skogsfastighet med mindre bostadshus om totalt ca 34 ha varav ca 25 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 3123 m3sk. Fiskerätt i Dammån och Oviksfjällen
  Läs mer
 • Krokom Ytterån 9:31
  Virkesrik skogsfastighet om totalt ca 19 ha varav ca 16 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 3200 m3sk. Jakträtt
  Läs mer
 • Västeråsen 1:7
  Obebyggd skogsfastighet med bra tillväxt. Ca 56 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 5203 m3sk. Jakträtt i JVO om 11 000 ha. Fiskerätt i Digerlemmens FVO
  Läs mer