Nyheter

2019-07-08
Stig Högberg ny vice ordförande i Skogsägardelegationen
I samband med LRF skogsägarnas aktiviteter på Almedalsveckan höll Skogsägardelegationens sitt konstituerande sammanträde. Där valdes Paul Christensson - Södra skogsägarna, till ordförande efter Sven-Erik Hammar och Stig Högberg - Norrskog, valdes till vice ordförande efter Gunnar Heibring.
2019-06-04
Norrskogs stämma valde ny ordförande
Norrskog har idag hållit årsstämma i Dorotea. En av stämmans viktigaste punkter var att utse en ny ordförande efter Gunnar Heibring som tidigare i år meddelat att han inte ställer upp för omval. Ombuden, som företräder Norrskogs cirka 12 000 medlemmar, gick på valberedningens förslag och utsåg Stig Högberg, Torsboda, till ny ordförande.
2019-05-17
Norrskogs medarbetare prisad
Vi är oerhört stolta över att vår medarbetare Matilda Karlsson idag tilldelats Norra skogsägarnas jämställdhetspris tillsammans med Elin Olofsson och Victoria Forsmark. De är initiativtagare till Metoo-uppropet #slutavverkat som blev startskottet för en förflyttning mot en mer konkurrenskraftig och inkluderande skogsnäring.
2019-05-16
Norrskog ökar andelen kvinnor som arbetar med skog
Skogsnäringen beskrivs ofta som mansdominerad, men detta håller på att förändras. Det märks inte minst hos skogsägarföreningen Norrskog, som under många år har arbetat medvetet med detta.
2019-05-14
Historisk överenskommelse mellan jägare och skogsägare
För första gången har en jägarorganisation och skogsägare enats kring hur stora skador av klövvilt som är acceptabla i skogsbruket.