Styrelse

De stämmovalda styrelseledamöterna för Norra Skog (bakre raden från vänster- Anders Johnsson, Marie Simonsson, Bengt Berglund, Charlotta Kristow, Oscar Sjölund, främre raden från vänster- Stig Höglund, Maria Sandström, Maria Broman, Hilda Runsten, Karin Sandberg, Torgny Hardselius) saknas på bilden- Lars-Eric Aaro.