Så fungerar föreningen

Så fungerar föreningen

Norrskog är en ekonomisk förening, vilket innebär att företaget ägs av medlemmarna. Den lagstiftning som reglerar verksamheten är Lagen om ekonomiska föreningar. I lagens första paragraf slås det fast att ”En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen”. Utöver lagstiftningen regleras verksamheten även av Norrskogs stadgar som du hittar här intill.
 • Vad får jag som medlem?
  Vad får jag som medlem?
  Ditt medlemskap innebär tillgång till Norrskogs alla tjänster plus gemenskap i föreningen.
  Läs mer
 • Vad krävs av mig?
  Vad krävs av mig?
  Läs mer
 • Vad kan jag bidra med?
  Vad kan jag bidra med?
  Läs mer
 • Skogsbruksområdet
  Skogsbruksområdet
  Såväl medlems- som skogsbruksverksamheterna inom Norrskog är uppdelade i Skogsbruksområden (Sbo)....
  Läs mer
 • Styrelsen
  Styrelsen
  Läs mer
 • Medlemsinflytande
  Medlemsinflytande
  Som medlem/ägare i Norrskog har du stora möjligheter att påverka hur verksamheten i ditt...
  Läs mer