100 procent JA – till Sveriges till ytan största skogsägarförening

100 procent JA – till Sveriges till ytan största skogsägarförening

Idag har 28 000 skogsföretagare fattat beslut om att gå samman i den nya ekonomiska föreningen Norra Skog. Sveriges till ytan största skogsägarförening har alltså bildats.

Med en areal som täcker mer än halva Sveriges yta och med en omsättning på fyra miljarder kronor blir Norra Skog en kraft att räkna med, enligt den nyvalde ordföranden för Norra Skog, Torgny Hardselius.

- Äntligen, nu blir vi en stark faktor som kommer att vara med och sätta spelreglerna på virkesmarknaden. Skogsägarrörelsen har alltid haft som mål att vara prisbildande och nu när vi, 28 000 enskilda skogsföretagare, valt att stå tillsammans blir det svårt att runda oss, säger han med stor entusiasm.


Tillsammans över hela norr
Det var två mycket eniga extrastämmor som med eftertryck sa Ja, till förslaget att genomföra fusionen mellan Norra Skogsägarna och Norrskog. Vid dagens omröstning utsågs även Norra Skogs intermistiska styrelse som är 12 personer stark plus arbetstagarrepresentanter. De stämmovalda ledamöterna är boende på olika håll inom det nya verksamhetsområdet och kommer kunna tillföra den expansiva föreningen en bred kompetens.


Lars-Erik Aaro, Luleå
Torgny Hardselius, ordförande, Piteå
Maria Sandström,
Piteå Oskar Sjölund, Malå
Maria Broman, Skellefteå
Karin Sandberg, Skellefteå
Stig Högberg, vice ordförande, Timrå
Bengt Berglund, Härnösand
Anders Johnsson, Sundsvall
Charlotta Kristow, Ånge
Marie Simonsson, Strömsund
Hilda Runsten, Stockholm


- Det har varit väl genomarbetade förslag som lagts fram till extrastämmorna. Och den stora samstämmigheten som varit här idag bekräftat det vi känt när vi varit runt i vårt verksamhetsområde och berättat om fusionsförslaget. Det ger oss råg i ryggen att arbeta vidare med att skapa den nya föreningen, berättar Stig Högberg, nyvald vice ordförande för Norra Skog.


För mer information kontakta:
Torgny Hardselius, ordförande Norra Skog, torgny.hardselius@norra.se, 070-568 17 12
Stig Högberg, vice ordförande Norra Skog, stig.hogbergslantbruk@gmail.com, 070-2075693


Se Extrastämman genom att klicka på länken.


Här hittar högupplösta bilder
De bifogade bilderna är fria för publicering. Uppge Mikael Lundgren som fotograf.

Pressbild 1- Dagens Ja till fusionsförslaget åtföljdes av en stor applåd vid dagens extrastämmor. Den nya stora skogsägarföreningen Norra Skog har bildats.

Pressbild 2- De stämmovalda styrelseledamöterna för Nya Skog( bakre raden från vänster- Anders Johnsson, Marie Simonsson, Bengt Berglund, Charlotta Kristow, Oscar Sjölund, främre raden från vänster- Stig Höglund, Maria Sandström, Maria Broman, Hilda Runsten, Karin Sandberg, Torgny Hardselius) saknas på bilden- Lars-Erik Aaro.

Pressbild 3- Vid extrastämmorna valdes även Torgny Hardselius till ordförande (till höger) och Stig Högberg till vice ordförande för den nya föreningen Norra Skog.