Kunskap om Eftersläckning.

De omfattande skogsbränderna i Norrskogs område börjar succesivt övergå till eftersläckning och brandbevakning. Det är ett ansvar som räddningstjänsten överlämnar till markägaren när de bedömer att släckningsarbetet är klart.

Norrskog kommer att bistå de medlemmar och kunder som så önskar med detta arbete på uppdragsbasis. Det är ett ansvarsfullt och riskabelt arbete. Norrskog har avtal med entreprenörer som har utrustning och utbildning för detta.

Skogsägare eller frivilliga som vill jobba med eftersläckningsarbetet får nu gratis tillgång till den webbutbildning om Eftersläckning som finns i Skötselskolan. Skötselskolan är en branschgemensam utbildningsplattform där Norrskog är delägare.

Genom att klicka på länken, ange sina personuppgifter och klistra in koden så får man tillgång till utbildningen och blir registrerad i Abonnemanget.  

Länk till skötselskolan: https://course.skotselskolan.se/1h2w3q

Lägg till kod 705266

Efter genomgången kurs får man göra ett kunskapstest och klarar man det blir man godkänd och får ett utbildningsbevis – men viktigast, man är bättre rustad för att jobba med eftersläckningsarbetet.