Norrskog omstrukturerar - satsar för ökad konkurrenskraft

Norrskog omstrukturerar - satsar för ökad konkurrenskraft

För att stärka den långsiktiga konkurrenskraften genomför skogsägarföreningen Norrskog ett lönsamhetsprogram. Detta omfattar bland annat strukturella förändringar inom sågverksverksamheten där MBL-förhandlingar inleds med avsikt att avveckla sågverket i Sikås. Samtidigt planeras för strategiska investeringar i kvarvarande industri samt i den övriga verksamheten.

Pressmeddelande 2016-09-27
Ett effektiviseringsarbete sedan flera år tillbaka har gjort att produktionen av sågade varor nu kan ske vid två sågverk istället för tre. Långsiktigt är det lönsammare med färre enheter att investera i. Investeringarna kommer att ske vid sågverken i Hissmofors och Östavall samt vid hyvlerierna i Hammerdal och Hissmofors.

Beslut har fattats om att inleda MBL-förhandlingar med avsikt att avveckla sågverket i Sikås. Totalt berörs cirka 35 medarbetare. Samtidigt beräknas cirka 15 personer anställas för den ökade produktioner vid andra enheter.

– Det här innebär tyvärr att medarbetare kommer att få lämna Norrskog och vi känner med dem! Vårt primära ansvar är dock att säkerställa en stabil bas för framtiden och utveckla Norrskog till gagn för våra medlemmar, säger Olov Söderström.

Ur lönsamhetsprogrammet:

-  Investeringar vid sågverken i Hissmofors och Östavall i ett första skede på ca 20 miljoner kronor gör att vi kan öka effektiviteten och producera nästan samma volymer på två enheter som vi tidigare gjorde på tre.

-  Avveckling av sågverket i Sikås.

- Utveckling av nya marknader för furusortimentet för mer industriell användning av furu, exempelvis i fönster.

- Fortsatt utveckling av hyvleriet i Hammerdal med ökat fokus på produktion av Norrskogs efterfrågade ytterpanel i gran.

- Förbättrad service till skogsägarna, där helt nya digitala tjänster presenteras inom kort.

- Effektiviserad logistik med fokus på hela flödet från skog till planka. Detta har redan lett till besparingar inom lager, produktion och transport, och förväntas leda till ytterligare stora besparingar.

För mer information:

Olov Söderström, VD Norrskogskoncernen, 010-150 25 01
Henrik Jönsson, VD Norrskogs industrier, 010-150 26 72
Annika Lidgren, kommunikationschef, 010-150 25 33