Norrskog uppmanar Skogsstyrelsen att slopa inventeringen av skyddsvärd skog inför avverkning

Norrskog uppmanar Skogsstyrelsen att slopa inventeringen av skyddsvärd skog inför avverkning

Norrskog organiserar 12 000 skogsägare i den del av Sverige som har mest gammal skog. Att ett skogsområde registreras som nyckelbiotop kan bli en kalldusch för skogsägaren som just tänkt avverka träden.

– Det drabbar de skogsägare som skött skogen så det finns höga naturvärden. Det innebär att de skogsägarna kan varken belåna eller bruka sin skog. Ett oerhört stort slag för tusentals människor i Sverige, säger Rolf Edström, näringspolitisk talesman för Norrskog.

Lyssna på hela reportaget i Sveriges Radio (länk)