Nu är fusionen mellan Norrskog och NWP klar

Bolagsverket har sagt sitt och from den 31 januari är fusionen ett faktum.

Det var under hösten som styrelserna i Norrskog och NWP beslutade att industriverksamheten ska bedrivas i föreningen och inte i ett dotterbolag. Syftet med fusionen är att hitta samordningsvinster, tex genom förenklad administration av ett företag istället för två (ex. en styrelse, en revisor osv), gemensamma arbetssätt osv.

Vid en fusion tar det övertagande bolaget över allt ansvar från det fusionerade företaget. Det innebär att alla kontrakt, avtal etc. utfärdat i det gamla bolagets namn fortsätter att vara gällande.