Nytt ledarteam föreslås för Norra Skog

Den 7 februari röstar valda ombud för medlemmarna i skogsägarföreningarna Norrskog och Norra om förslaget gällande en fusion mellan de båda föreningarna. De nuvarande styrelserna föreslår att Pär Lärkeryd utses till vd och Olov Söderström till vice vd.
- Vi har gjort en bedömning om att Pär Lärkeryd och Olov Söderström kommer utgöra ett bra ledarteam och därför har vi lagt fram det här förslaget redan nu, säger Stig Högberg, ordförande Norrskog.

- Framgent behövs bådas kompetens i arbetet med att tillsammans forma den nya organisationen, fyller Norra Skogsägarnas ordförande, Torgny Hardselius i.

Medlemsnytta i fokus
Den föreslagna sammanslagningen av föreningarna innebär mycket arbete och ledningsfunktionerna har en central roll i den fortsatta processen att skapa medlemsnytta för privata enskilda skogsägare i ett verksamhetsområde som täcker halva Sverige.

- I den nya föreningen har vi ännu större möjligheter att bredda vårt utbud av kunskapstjänster, både inom traditionella ämnen, som exempelvis aktivt skogsbruk, men även när det gäller miljö- och kulturvärden samt skogsekonomi. Målsättningen är det ska vara lönsamt och roligt att vara skogsägare i framtiden, säger Pär Lärkeryd.

- När jag tillträdde som vd i Norrskog 2016 såg jag behovet av att stärka skogsägarrörelsen i Norra Sverige. Vi var två föreningar med delvis samma verksamhetsområde och med samma syfte. I stället för att konkurrera med varandra kan vi nu lägga all kraft på att stärka medlemmarnas positioner.  Det känns fantastiskt att få fortsätta bidra på den resan säger Olov Söderström, föreslagen vice vd Norra Skog.

Framtidens skogsägare

Den nya föreningen Norra Skog bildas för att kunna möta båda nutidens och framtidens skogsägare med anpassade tjänster och möjlighet att vara delaktig i den ekonomiska föreningen. Exempelvis är allt fler skogsägare så kallade distansskogsägare vilket innebär att de bor i en kommun men har sin skogsfastighet i en annan. Framtidens skogsägare har även nya önskemål på utbildningar och kurser för att kunna utveckla sitt företagande och bruka sin skog.

- I de nya föreningen har vi ännu större möjligheter att bredda vårt utbud av kunskapstjänster, både inom traditionella ämnen, som skogsvård och skogsbruk men även inom bevarande inom kulturvärden och skogsekonomi. Målsättningen är det ska vara lönsamt och roligt att vara skogsägare i framtiden avslutar Pär Lärkeryd.

För mer information kontakta:
Pär Lärkeryd, par.larkeryd@norra.se, 070-234 85 64
Olov Söderström, olov.soderstrom@norrskog.se, 010-150 25 01