Skogsägare går (igång) på vattnet!

Skogsägare går (igång) på vattnet!

Min skogsfastighet korsas av en liten å. När jag var liten brukade jag säga att jag inte ”varit riktigt” vid stugan om jag inte blött ner mig. Nyfikenheten på vad som fanns i och omkring vattnet drev mig ofta längre än vad stövlar eller balans räckte… När jag, fortfarande väldigt ung, började fiska med flugspö sågade jag ner alarna på de bästa fiskeplatserna för att slippa fastna i bakkasten.

Några år senare gick jag en utbildning i Sportfiskarnas regi, och fick då lära mig vikten av att ha en zon med träd och buskar intill vattnen. Då skämdes jag nog lite, men fick samtidigt ett engagemang för de frågor där skogsbruk och naturvård möts.

Under alla de år jag arbetat med skogsbruk finns det ingen fråga som näringen arbetat så hårt med som just på att bli bättre ur hållbarhets- och miljöperspektiv. Det har varit en otroligt spännande resa och att jämföra miljötänkandet i 1980-talets skogsbruk med dagens är knappt möjligt.

En av de frågor som vi inom skogsbruket under senare år kommit att arbeta mycket med, är hänsynen till vatten i skogslandskapet. Vi vill bli ännu bättre på allt från att minska körskador på svaga marker till att lämna funktionella kantzoner mot vatten.

Vattenfrågorna skiljer sig lite från en del andra naturvårdsfrågor för att de är lätta att se och lätta att förstå. Dessutom har nästan alla skogsägare och skogsbrukare en stark känsla för vatten. Ingen vill ha körskador på sin fastighet och de flesta vill värna öringar, musslor och andra som lever i våra vatten. Detta gör att intresset för hänsyn till vatten är lätt att väcka hos nästan alla.

Norrskog och de andra skogsägarföreningarna har under de senaste åren drivit studiecirklar på temat ”Skogens vatten” tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan. De skogsägare som deltagit har överlag fascinerats av de nya insikterna i vad som lever i och omkring åar, bäckar, tjärnar och källor.

Här kombineras tre frågor som ligger mig själv nära hjärtat; skog, vatten och skogsägare som har trevligt tillsammans samtidigt som man lär sig mer! Om du ännu inte haft möjlighet att delta – kontakta din skogsrådgivare. Gå gärna in på http://www.skogensvatten.se/ och läs mer, om du inte redan bestämt dig för att vara med.

 Rolf Edström