Norrskogs historia

Norrskogs historia

Regionens skogsägare insåg redan på 1920-talet att de hade svårt att hävda sig gentemot de stora skogsbolagen och lagstiftande makthavare långt borta.

Som en följd av detta bildades Jämtlands Skogsägareförening (1926), Medelpads Skogsägareförening (1931) och Ådalarnas Skogsägareförening (1932).

Den 1 januari 1970 bildade dessa tre föreningar förvaltningsföreningen Norrskog. I maj 1987 fusionerades de tre primärföreningarna fullständigt och blev skogsägarföreningen Norrskog. Föreningens huvudkontor ligger i Kramfors.

2004 förvärvade Norrskog företaget Camfore AB, med träförädlande industri i Jämtland. Tillsammans med föreningens sågverk i Östavall bildades Norrskog Wood Products/NWP.

Dagens verksamhet bygger vidare på den ursprungliga kooperativa idén - tillsammans är vi starkare!