Skogsbruksplanen – ett viktigt verktyg för dig som skogsägare

Skogsbruksplanen – ett viktigt verktyg för dig som skogsägare

En skogsbruksplan är ett alldeles utmärkt instrument för att planera insatser i din skog samt även din skogsekonomi. Med en skogsbruksplan får du en ovärderlig överblick över ditt skogsinnehav och vilka åtgärder som rekommenderas. Detta gör skogsbruksplanen till ett oumbärligt beslutsstöd när du ska planera ditt skogsbruk.

Tid: den 17 februari 2020, kl 18:00 - 20:00

Plats: Lrf huset, Franzéngatan 6

Stockholmsklubben bjuder in till infokväll om skogsbruksplaner den 17/2.
Skogsrådgivare Johan Lidgren från Norrskog berättar om nyttan för dig som skogsägare med en uppdaterad skogsbruksplan.
Vi bjuder på enklare förtäring.
Anmälan via länken här senast 14/2.