Skogsvård

Skogsvård

De senaste årens problem med stormar och insektsangrepp visar på vikten av långsiktig skogsskötsel. Genom att röja och gallra den yngre skogen vid rätt tidpunkter ger man de kvarlämnade träden bättre förutsättningar att stå emot snötryck och vindar.
  • Markberedning
    Markberedning
    Markberedning förbereder grobädden för frön vid sådd och självföryngring och skapar en optimerad...
    Läs mer
  • Plantering
    Plantering
    Plantering är den föryngringsmetod, som snabbt och säkrast ger ny skog.
    Läs mer
  • Röjning
    Röjning
    Röjning är en mycket viktig skogsskötselåtgärd, eftersom den i hög grad påverkar lönsamheten i...
    Läs mer