Röjning

Röjning

Att röja är som att rensa ogräs i ditt trädgårdsland. Du ger utrymme, näring och vatten till rätt stammar som kan växa sig till fina träd, vilka i framtiden blir fint timmer. Stabila, grova träd med hög kvalitet ger dig ett högre ekonomisk netto vid slutavverkning.

Röjda och välskötta bestånd betalar sig dessutom ofta genom bättre netto vid gallring. Att inte röja ger däremot en klenare skog som är mer känslig för skador som storm och snö. Dessutom växer inte träden sig lika grova och fina när träden hämmas av sly.

Röjningstips

Din skogsbruksplan visar antal hektar som behöver röjas varje år. Planera röjningarna och sätt ett årsmål i hektar. Kom ihåg att det är viktigt att rätt träd och rätt antal träd står kvar efter utförd röjning.

Låt oss hjälpa dig

Vi kan hjälpa dig med det du inte hinner med att röja själv.

Kontakta din skogsrådgivare så får du hjälp.

Läs mer på Skogskunskap