Röjning

Röjning

Att röja är som att rensa ogräs i ditt trädgårdsland. Du ger utrymme, näring och vatten till rätt stammar som kan växa sig till fina träd, vilka i framtiden blir fint timmer. Det gör att du får ett högre ekonomisk netto vid slutavverkning på grund av stabila och grövre träd med högre kvalitet.

Att inte röja ger en klenare skog som är mer känslig för skador som storm och snö. Dessutom växer inte träden sig lika grova och fina när träden hämmas av sly. Det är viktigt att rätt träd och rätt antal träd blir kvar efter utförd röjning men det hjälper Norrskog dig med!

Låt Norrskog röja det du inte hinner med att röja själv. Din skogsbruksplan visar antal hektar som behöver röjas varje år. Planera röjningarna och sätt ett årsmål i hektar.

Vill du ha hjälp med röjning, kontakta din skogsrådgivare.

Läs mer på Skogskunskap