Ansökningar

Ansökningar

Norrskogs Forskningsstiftelse behandlar ansökningar normalt tre gånger per år, under 2019 kommer vi ha möten den 22 februari, 26 juni och 29 november. Ansökningarna ska ha inkommit senast 1 månad innan.

För att din ansökan ska kunna behandlas vid nästa styrelsemöte den 22 juni 2019, måste den vara oss tillhanda senast den 22 maj.

Ansökningar om resestipendier behandlas löpande med cirka två veckors handläggningstid.  
 
Välkommen med Din ansökan