En film om timmer

Timmer, träråvaran och förädlingen - en film om timmer, från skog till färdig produkt

Beviljat anslag: 40 000 kronor
Projektutövare: Mats Nylinder

Bakgrund

Vid Institutionen för skogens produkter, Sveriges lantbruksuniversitet, är sågtimmer, virkesmätning och förädling ett centralt ämne för forskning och undervisning. Många forskningsprojekt handlar om mätning av timmer, lagring, sortering och förädling.

Institutionen har under åren varit delaktig i flera  sågverksinventeringar där en stor mängd aktuella uppgifter om svenska sågverk har sammanställts. Under våren 2011 publicerades boken ”Timmer” som handlar om timmer och sågverk.

Syfte

Tanken är nu att göra en film med namnet ”Timmer  - råvaran och förädlingen”.  Det är fram för allt den operativa driften som ska belysas. Det främsta målet är att filma hanteringen och processen vid de svenska sågverken. Filmen ska också belysa trädens egenskaper, avverkning, transport, mätning, sortering och lagring m.m. Filmen ska vara av undervisande karaktär, väcka intresse och beskriva utvecklingen hos dagens sågverk, inte fokusera på historia.

Filmen ska om möjligt väcka nyfikenhet och lyfta fram branschen som en framtidsbransch. Fabrikat på utrustningar ska tonas ner, filmen skall inte vara en reklamfilm för tillverkare.

Slutrapport

Nylinder, M. 2013. Film - En berättelse om svenskt trä. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.
Se filmen (svensk speaker)
Se filmen (engelsk speaker)